ПРЕДСТАВЯНЕ НА „ПОСЛЕДНАТА РОЗА” ОТ АЛЕКСАНДРА ИВОЙЛОВА

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН САЛОН
„СТАРИННИЯТ ФАЙТОН”

О Р Г А Н И З И Р А

представяне на книгата
с хайбуни и импресии

„ПОСЛЕДНАТА РОЗА”
на
АЛЕКСАНДРА ИВОЙЛОВА

Слово
д-р ЕЛЕНА АЛЕКОВА

Авторски рецитал

С участието на флейтистката
МАЙЯ СЕРГИЕВА-БОГДАНОВА

18 юли 2023 г., вторник, 18.00 часа,
къща музей „Димитър Благоев - Дядото”
(ул. „Лайош Кошут” 34, сп. „Руски паметник”)