ПРЕМИЕРА НА „ДУШИ САМОТНИ СКИТНИЦИ В БЕЗКРАЯ“ НА ВИОЛЕТА СТАНИСЛАВОВА

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН САЛОН
„СТАРИННИЯТ ФАЙТОН”

О Р Г А Н И З И Р А

премиера на стихосбирката

„ДУШИ САМОТНИ СКИТНИЦИ
В БЕЗКРАЯ”
на
ВИОЛЕТА СТАНИСЛАВОВА

Слово
д-р ЕЛЕНА АЛЕКОВА

С участието на поетесата ПЕТЯ ЦОЛОВА
и белетриста ПРОФ. БАНКО П. БАНКОВ

27 юни 2023 г., вторник, 18.00 часа,
къща музей „Димитър Благоев - Дядото”
(ул. „Лайош Кошут” 34, сп. „Руски паметник”)