ПРИСПИ МЕ, КОМПЮТЪР…

Света Литвак

превод: Георги Ангелов

***

Приспи ме, компютър
изпей ми песничка, добър принтер
пожелай ми успех, скенер
целуни ме за лека нощ, ксерокс