ЛЮБЕН ПАНОВ - „В ПОДНОЖИЕТО НА ХЪЛМОВЕТЕ”

„… Великолепни граде, дарен от бога с красота и дълговечие…
Когато броиш великаните си, за да ги провъзгласяваш за твои почетни граждани или заслужили слуги, не пропускай да отделяш от тях пигмеите. Защото пигмеите винаги ще намерят удобния ден, в който да се изкачат на раменете на твоите хълмове и да известят на света, че стоят по-високо от тебе…
Каквито и крепости да си издигнал…”

Това послание е избрал от текста авторът Любен Панов на новоизлязлата му книга „В ПОДНОЖИЕТО НА ХЪЛМОВЕТЕ”.
Умело смесвайки художествените похвати на мемоаристиката с тези на публицистиката, Панов от първо лице обобщава личните си наблюдения върху някои процеси в метаморфозата на пловдивското общество в периодите на неговото изкуствено „закрепостяване” между стените на „червената”, а после и на „синята” крепост. На корицата на изданието, дело на ИПК „Екобелан”, е изобразена скулптурната композиция от бронз „Градът” на художника акад. Цвятко Сиромашки.