Добрина Симова

Добрина Симова е родена в град Угърчин, Ловешка област. Завършила е МГ „Юрий Гагарин” в гр. Ловеч и българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Работила е като учителка и журналистка. Живее в София. Публикувала е в списанията „Пламък”, „Дружба”, „Матадор”, „Картини с думи и багри”, в редица литературни сборници и алманаси. Стиховете й са превеждани на руски и френски език, четени са по БНР. Има песни по нейни стихове. Член е на СНБП, на КБП, на ЛБПСС. Издадени книги: „Преглътнат живот” (стихове, 1991), „Любов без подслушване” (лирика, 1992), „Само 5% свобода” (сатирична стихопроза, 1992), „Другата любов” (лирика, 1993), „Очи за спомен” (лирика, 1994), „Каймак от мръсници” (сатира, 1997), „Да ме чака светкавица” (любовна лирика, 2007), „Празна вилица” (сатира, 2020), „Магнитна връзка” (любовна лирика, 2021), „Дъга за вечеря” (апеви, 2022), „Разплаканата череша” (разкази за деца, 2022), „Всичко е шест” (разкази за деца, 2023).


Публикации:


Поезия:

ЕПИГРАМИ/ брой 167 април 2024


Проза:

СУПЕР БАБА/ брой 159 юни 2023

АФОРИЗМИ/ брой 161 октомври 2023

КОРЕН КВАДРАТЕН…/ брой 162 ноември 2023

БУЦА ОТ КАХЪРИ/ брой 163 декември 2023

ПЪРВОТО ВЛЮБВАНЕ ИЛИ… ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ/ брой 164 януари 2024

РЕКАТА “ПРЕСКОЧИ” МОСТА…/ брой 167 април 2024

МРАЗЯ “ПО-СБИТО”…/ брой 168 май 2024


Публицистика:

ДВОЙКАДЖИИ - ГЕРОИ НА ДЕНЯ / брой 160 септември 2023

ИЗБУХВА АРМАДА ОТ ЧУВСТВА…/ брой 166 март 2024


Общество:

МАКЕДОНСКИ Е ГОРДО ИМЕ И ЗВУК/ брой 161 октомври 2023