Добрина Симова

Добрина Симова е родена в град Угърчин, Ловешка област. Завършила е МГ „Юрий Гагарин” в гр. Ловеч и българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Работила е като учителка и журналистка. Живее в София. Публикувала е в списанията „Пламък”, „Дружба”, „Матадор”, „Картини с думи и багри”, в редица литературни сборници и алманаси. Стиховете й са превеждани на руски и френски език, четени са по БНР. Има песни по нейни стихове. Член е на СНБП, на КБП, на ЛБПСС. Издадени книги: „Преглътнат живот” (стихове, 1991), „Любов без подслушване” (лирика, 1992), „Само 5% свобода” (сатирична стихопроза, 1992), „Другата любов” (лирика, 1993), „Очи за спомен” (лирика, 1994), „Каймак от мръсници” (сатира, 1997), „Да ме чака светкавица” (любовна лирика, 2007), „Празна вилица” (сатира, 2020), „Магнитна връзка” (любовна лирика, 2021), „Дъга за вечеря” (апеви, 2022), „Разплаканата череша” (разкази за деца, 2022), „Всичко е шест” (разкази за деца, 2023).


Публикации:


Проза:

СУПЕР БАБА/ брой 159 юни 2023

АФОРИЗМИ/ брой 161 октомври 2023

КОРЕН КВАДРАТЕН…/ брой 162 ноември 2023


Публицистика:

ДВОЙКАДЖИИ - ГЕРОИ НА ДЕНЯ / брой 160 септември 2023


Общество:

МАКЕДОНСКИ Е ГОРДО ИМЕ И ЗВУК/ брой 161 октомври 2023