ОТСТРАНИ

Александър Комаров

превод: Тихомир Йорданов

Веднага виждаш отстрани,
че странни, смешни сме и ний.

И отстрани се вижда как
е лоша тя, а той - глупак.

И отстрани ще проличи,
че с лоши гледат ни очи.

Нищожеството погледни,
но само ако си встрани.