Ангел Бакърджиев

Проф. Ангел Бакърджиев е пловдивски специалист по лицево - челюстна хирургия. Автор е на сборник за разкази “Доброто е до нас”. Проф. Бакърджиев е завършил висше образование по стоматология в Стоматологичен факултет - София. Защитил три специалности: орална хирургия, лицево-челюстна хирургия, обща стоматология. Защитил дисертация на тема: „Дегенеративни заболявания на Темпоромандибуларната става”. Преминал през научните завания: асистент, доцент, професор. Има над 100 публикации в България и световната литература с импакт фактор. Цитиран над 200 пъти в списания от Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Австралия.


Публикации:


Проза:

СВЕЩЕНАТА РЕКА ЙОРДАН/ брой 159 юни 2023

ОТМЪЩЕНИЕТО/ брой 159 юни 2023


Критика:

ПРАЗНИК НА ПОЕЗИЯТА И НЕПРЕХОДНИТЕ ЦЕННОСТИ/ брой 158 май 2023

„СЕЛО” - АКТУАЛНО И СИЛНО СТИХОТВОРЕНИЕ ЗА ОБЕЗЛЮДЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВАТА НИ/ брой 159 юни 2023