ЕПИГРАМИ

Мая Цекова

И ТОВА СЕ СЛУЧВА

С лисичите си похвати
вълчи трон разклати.

——————————

МНЕНИЕ

В сегашната политическа обстановка
едни са объркани, други забъркани.

——————————

СТРОЕЖ

Гради се авторитета
на кмета.

——————————

ВЪПРОС НА КЪСМЕТ

Едни мътят водата,
други ги стига метлата.

——————————

РАЗЛИЧИЕ

С чук си служи силната десница,
слабата пипа с бяла ръкавица.

——————————

НАГЛАСА

Откакто подлага лакти, вместо колена
си отваря не една врата.