ПРОСВЕТКИ

Венцислав Бойчев

РАЗНИ ХОРА

За някои са книгите на почит,
за други пък парите са за прочит.

——————————

“БИБЛИОФИЛ”

За него книгите са като храм -
купува ги по цвят, на килограм.

——————————

НАЛЪМ

Ще цъфне, като се разлисти,
но трябва Вождът книга да прелисти.
Макар налъмът вече да го няма,
разцъфва в спомен или в епиграма.

——————————

НАРЕЖДАНЕ ОТ ГОРЕ

“Сваляйте го от креслото!
Ще ни прободе с перото!”
Ала никой не сколаса
да го смъкне от Пегаса.

——————————

ПРОДУКТИВЕН

Даже на класиците се ежи,
иска всеки да го забележи -
и на едро пише той … ситнежи.

——————————

УДОСТОЯВАНЕТО НА ТВОРЦИТЕ

Щом започнат да залязват,
чак тогаз ги забелязват.