АКО САМО…

Джим Морисън

превод: Георги Ангелов

***

Ако само
можех да чуя
чуруликането на врабците
и ако още веднъж
бих почувствал
как ме притегля към себе си
моето детство.

Ако само можех да отстъпя,
да върна времето назад
и да почувствам още веднъж
как ме обземат
обятията
на онзи живот -

бих поискал тогава да умра,
да умра щастлив.