ЗЕЛЕНА ПАМЕТ

Лангстън Хюз

превод: Георги Ангелов

Прекрасно време - Война:
когато парите течаха,
а кръвта изтичаше.

Но кръвта
беше толкова
далече,

а парите - в ръцете.