СТИХОВЕ, НАПИСАНИ МОЖЕ БИ ВЪРХУ НАДГРОБЕН КАМЪК

Салваторе Куазимодо

превод: Георги Ангелов

Тук сме далеч от всички и отново слънцето
искри като мед в косите ти,
а последната цикада на лятото
и воят на сирените под ломбардското небе
ни напомнят, че сме живи.
О, изгорени от вятъра гласове, какво искате?
Все още се носи мъчителна тъга от земята.