ВСЛУШАХ СЕ В СЪРЦЕТО НА ЗЕМЯТА….

Шерко Бекас

превод: Георги Ангелов

Вслушах се в сърцето на земята
и чух разказ за любов и дъжд.
Вслушах се в сърцето на водата
и чух разказ за любов и поток.
В сърцето на дървото вслушах се
и чух разказ за любов и листа.
А после в сърцето на любовта се вслушах
и чух разказ за свобода и воля…