СТУДЕНО ТЛЕЕ…

Вяйно Весипап

превод: Георги Ангелов

***
Студено тлее
в топлата юлска нощ
пламъче на светулка.

***
Подпочвените води
пресъхнаха. Изворите млъкнаха.
Корените се гърчат.

***
Остави браздата
орачът. Песен на чучулига.
Съзерцание…