СЧУПЕНИ КРИЛАТА…

Айн Каалеп

превод: Георги Ангелов

***
Счупени крилата -
но крещи ли от болка
божата кравичка?

——————————

***
През плътните облаци
мислено винаги може
да се видят звездите!