ПЛЕСЕН ВЕКОВНА…

Калю Кангур

превод: Георги Ангелов

***
Плесен вековна.
Ръждива врата във влажна стена,
къде отвеждаш?

——————————

***
Откъде идват
леките паяжинки?
Къде ще са утре?