НИЕ СМЕ СЕМЕНА…

Хенн-Каарел Хеллат

превод: Георги Ангелов

***

Ние сме семена.
Трябва да ни хвърлят в праха,
за да молим за слънце.