Илия Пеев

Илия Петров Пеев е роден на 13.06.1948 г. в с. Жребичко, община Брацигово. Капитан I ранг от резерва, професор, доктор на психологическите науки, инженер. Завършил е ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” през 1972 г., Военна академия „Г. С. Раковски” през 1982 г. Специализирал е Обществени науки и Педагогика във Военния университет в Москва през 1991 г. и Позитивна психотерапия през 1995 г. във Висбаденската Академия по психотерапия (WIAP), Германия, Визбаден, център на провинция Хесен, в която е избран за доцент. Служил е като корабен офицер в 10 бригада торпедни и ракетни катери в Созопол и в дивизион подводници във Варна. Преподавател по психология и педагогика, Заместник-декан на Факултет „Навигационен” и „Командно-щабен”, ръководител на катедра „Военноморско изкуство и интеграция”, Председател на Контролния съвет във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, хоноруван преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър”, ПУ „Паисий Хилендарски”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Икономически университет - Варна, водил е лекционни курсове в МУ „Професор д-р Параскев Стоянов” във Варна и НСА „Васил Левски” в София. В продължение на повече от 30 години развива специфична област в научното познание - Научна маринистика (научни произведения за морето, моряците и морския живот). Авторът е имал щастливия шанс да плава 11 години на надводни бойни кораби и подводници от ВМС, Учебно-ветроходния кораб „Калиакра”, Учебно-прозводствения кораб „Н. Й. Вапцаров” и други кораби. Голяма част от неговите морски изследвания са правени по време на плаване на борда на корабите в реално време, което им придава неповторима автентичност и оригиналност. Запазена марка в неговите изследвания е херменевтиката на моряшкия синдром „Хвана го желязото” и програмите за благосъстоянието, психическото и физическо здраве на корабните екипажи в продължителните плавания, студията му на тази тема е авторско откритие с международна значимост. Има издадени повече 300 научни труда у нас и в чужбина на български, руски и английски език, над 30 монографии, студии и учебници, дидактически пособия, научни статии и доклади, сред които монографиите: „На Океана с любов, вяра и надежда. Песен за петте океана. Пет океански песни” (2022); „Пропедевтика на морската психология и морската дейност” (2016); „Възможности за приложение на психотерапевтични методи в подготовката на съвременната армия - проблеми и перспективи” (2003); „Психическа подготовка на личния състав на подводниците” (1996); „Никола Йонков Вапцаров-Моряка. Поетът, който сроди морето и машините с човешката душа и възпя вярата и любовта, свободата и мира” (2009); „Военно лидерство. Психологически ракурс” (2008); „Психологическият тренинг във водния транспорт” (2012); „Позитивната психотерапия в модерната армия и обществото” (2002); „Политическа психология” (2000) и др. Член на Съюза на учените в България, Дружеството на психолозите в Република България, Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина, Международна академия по позитивна психотерапия във Визбаден (WIAP), Международна асоциация „Позитивна динамическа психотерапия” в Санкт-Петербург, член на редколегиите на научни списания в България и чужбина. Почетен професор на Института по позитивна динамическа психотерапия в Санкт-Петербург (Решение №121 от 16.01.2017 г.). Носител е на наградата „Варна” за наука и висше образование - 2008 година.

За връзка с автора: ippeev@abv.bg


Публикации:


Публицистика:

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ В БЪЛГАРО-РУСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ: НАРОДНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ И КУЛТУРОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ/ брой 156 март 2023


Критика за Илия Пеев:

ОКЕАНЪТ, КОЙТО ОБИЧАМЕ И НА КОЙТО ВЯРВАМЕ/ автор: Анатолий Щелкунов/ брой 147 април 2022