СВОБОДАТА Е СЪСТОЯНИЕ НА ДУХА!

ТРЕТИ МАРТ ПРАЗНУВАХМЕ ЗАЕДНО В БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ

В навечерието на Трети март в Съюза на писателите на Русия, в град Москва, на 2 март 2023 г. от 16 часа се, проведе вълнуваща българо-руска научно-практическа конференция, посветена на 145-та годишнина на Руско-Турската война 1877 г. - 1878 г. на тема „Освобождението на България от османското иго. Съвременни аспекти”.
Както организаторите, така и участниците, са български и руски граждани.
Конференцията се организира от Евразийския международен университет в Москва, Съюза на приятелите на България, Асоциацията „Асоциация и развитие на българската култура”, Българската диаспора в Москва, Съюза на нациите и народите в Русия, Общественото движение „Русия”.
Конференцията се откри от професор Константин Петрович Клименко, ректор на Евразийския международен университет в Москва.
С приветствия към участниците в конференцията се обърнаха: Валерий Анатольевич Латынин, член на УС на Съюза на писателите на Русия; Станка Шопова, председател на Фонда „Устойчиво развитие на България”; Николай Малинов, председател на НС на НД „Русофили”; Анатолий Дмитриевич Усов, председател на Общоруското обществено движение „Русия”; д-р Анатолий Викторович Щелкунов, дипломат, член на Съюза на писателите на Русия, почетен гражданин на Варна, бивш Генерален консул на Русия във Варна, автор на много книги за България; Президента на Асоциацията „Асоциация и развитие на българската култура”.
Свои доклади пред конференцията представиха:
1. Валерий Анатолиевич Латинин - „Участие на казачеството в Руско-турската война 1877 г. - 1878 г.”.
2. Ирина Юриевна Глинска, д.ист.н., професор в университета Дружба на народите, член на Съюза на писателите на Русия - „Трансформация на международния имидж на Русия в контекста на глобалната информационна война”.
3. Д-р Надежда Николаевна Воробева, сътрудник на МИД на Русия - „Генерал В. И. Гурко. Признание и памет в България днес”.
4. Здравко Димитров - „Участие на българското опълчение в Руско-турската война 1877 г. - 1878 г.”.
5. Сергей Игоревич Перелигин, представител на Московското отделение на Руското военно-историческо общество - „Героическата отбрана на Шипка”.
6. Владимир Александрович Суровцев, скулптор, лауреат на премия на Правителството на Москва, автор на паметника на генерал Скобелев в град Плевен - „За историята на създаването на паметника на Скобелев”.
7. Илия Пеев, капитан I ранг от запаса, професор, доктор на психологическите науки - „Континуитета в българо-руските отношения: народно-психологически и културологически аспекти”.
8. Професор Андрей Андреев - „Русия и българите в Освободителната война 1877 г. -1878 г.”.
9. Калина Канева, писател, журналист, автор на книгата „Рицар на Балканите. Граф Н. П. Игнатиев” - „Пред освободителите - на колене!”.
10. Професор Румяна Михнева - „Ефектът на коловоза” - Руско-турската война 1877 г. - 1878 г. - проблеми на обществената интерпретация и научното осмисляне”.
11. Любомир Коларов, редседател на Софийската организация за дружба с Русия „Александър Невски” и председател на Фонда „Героите на България” - „Българското опълчение”.
12. Доцент, д.ист.н. Емилия Лазарова - „Освобождението като част от националната памет и духовността на българина”.
Професор Владимир Анатолиевич Семидедко, водещ експерт по военно-историческа и военно-мемориална работа във Фонда на ветераните от дипломатическата служба, член-кореспондент и главен научен секретар на Международната академия по исторически и социални науки, представи книгата за руските паметници в България, издадена със съдействието на Фонда на ветераните от дипломатическите служби на МИД на Русия.

Илия Пеев