ТВОРЧЕСКА ВЕЧЕР НА ЕЛИ ВИДЕВА

Литературен свят
организира

ТВОРЧЕСКА ВЕЧЕР НА ЕЛИ ВИДЕВА

на 22.02.2023 г.
от 18 часа

гр. Чирпан
ул. Георги Димитров 26
Клуб на БСП

———————

Ели Видева е родена в Хасково. Завършила математика в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Работи като учител по математика и информационни технологии в Хасково. Председател на Клуба на дейците на културата, който е съорганизатор на литературни дни „Южна Пролет”. Автор е на стихосбирките „Огън под дъжда” /1992/, „Дом” /1997/, „Версия Живот” /2000/, „Небесен конник” /2003/, „Думи за нататък” /2005/, „По оста”/2008/, “Оживявам” /2011/, “Под кривата круша” /2014/, “Проекции върху сферичната природа” /избрано, 2015/, “Палимпсест” /2018/. Член е на Съюза на българските писатели и на Съюза на математиците в България.