АКАД. ИВАНКА ДЕНЕВА - С УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНО СЪБИТИЕ В ПАМЕТ НА АПОСТОЛА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Вълнуващо възпоменателно събитие по повод 150 г. от кончината на Апостола на свободата организираха учителите от училищата в с. с. Самуилово и Блатец. Тук присъстваха директорите на двете учебни заведения Елена Папалезова и Иван Д. Узунов, експерти от РУО на МОН, педагози. Акад. д-р Иванка Денева получи лична покана и откликна на желанието на организаторите за присъствие и участие в изявата в с. Самуилово.
Под ръководството на преподавателките си Мариелка Димитрова и Петя Господинова повече от шестдесет учащи се от 5-7 клас на двете училища участваха в различни по жанр и насоченост форми по темата, сред които електронни проучвания, рецитал и драматизация - при добро обосноваване на отговорите с подходяща аргументация . Те показаха завидни знания за пътя и приносите на Левски в националните борби за Освобождение във викторината под надслов: „По стъпките на Левски”; оживиха факти от биографията и силата на безсмъртното слово на/за бореца за народни правдини в рецитациите си по творби от родни автори; показаха силата на стоицизма на националния ни герой пред имперското съдопроизводство в посветената на този факт драматизация „Левски пред съда”…
Присъстващите останаха развълнувани от уменията на учениците да предадат сюблимни моменти от човешкото поведение и преданост на велика кауза при върховни изпитания…
Акад. д-р Иванка Денева оцени детайлно творческото присъствие на възпитаниците в различните форми и прояви, акцентирайки на приносите на Левски, като един от „триадата велики българи”, организатори и водачи на национално-освободителните борби на народа ни за освобождение: на стратега Георги Раковски ; на идеолога на революцията Васил Левски , въздигнал идеята за изграждане на Вътрешната революционна организация чрез мрежа от частни революционни комитети ВЪТРЕ в Българско - за вдигане на всенародно въстание със собствени средства… Акцент получи и новаторската за Времето идея на Апостола за съзиждане на „чиста и свята република” - с равни възможности за живот, труд и реализация на човеците без оглед на етнос, пол и вероизповедание… Интригуват и данните за последните мигове на Левски преди смъртта; нови твърдения от дискусията за мястото на гроба и костите му и др.
В този ред на мисли за подвига седи и самопожертвователният поход на другия велик българин от триадата: на Ботев към смъртта, разлюлял камбаната на съвестите по света след кървите и пожарите на Априлското въстание…