ИСТОРИЯТА ПИШЕ СЕ СЪС КРЪВ…

Давид Овадия

***

Историята пише се със кръв…

Аз мислех, че е туй изтрита фраза.
Но плаках аз, задъхан от омраза,
но падаха другарите убити,
но плискаше ме топла кръв в очите…

Повярвах аз във тези прости думи,
когато срещу вражите куршуми
вървяхме не за слава, не за злато -
когато ни разстрелваха, когато

историята пишехме със кръв.