СРЕБРО

Уолтър де ла Мар

превод: Росица Станева

Върви луната в небето на нощта
със сребърни пантофки до утринта.
Всичко под нея е все на добро -
дървета, клони светят в сребро.
От прозорците навън сребро светлей,
сламата на покрива сребърно грей,
под закрилата й гълъбите спят,
със сребърни пера гърдите им горят.
Със сребърни лапи кучето спи,
така ще бъде до сребърни зори.
Бяга забързана полевка - дете,
нокти, очички - сребреят те.
Рибките сребърни подскачат в яз,
свети над тях сребърен саз.