МОЛИТВА КЪМ РЕВОЛЮЦИЯТА

Веселин Ханчев

Революцийо,
дево с червен ореол,
Богородице моя,
много те моля -
недей остарява
в мен
и в моите ближни.

Ти,
която милостиво положи
на моето чело
трънен венец от бръчки,
запази мисълта ми от тях,
позволи
да съм толкова жив,
колкото твоите мъртви,
научи ме да чувам
тяхното свято мълчание
в големия шум
на победите,
дай ми техния вик
в тишината
на моите загубени битки.
Смили се,
не снемай от моето рамо
тежкия кръст
на своето знаме.
Ще падна без него.

Кажи ми
как да го нося нагоре
с голяма любов,
без да повалям онези,
които го следват,
изгори ръцете ми с него,
ако те го превърнат
в красива одежда за моите ближни,
ослепи ме,
ако виждам в зорите му
своите залези.
Не ме изоставяй самотен,
когато всички са с мен -
окован
в свобода,
грохнал от мощ.
Революцийо,
майко,
много те моля -
недей остарява в мен
и в моите ближни.
Амин.