ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВУТОМНИКА НА НИКОЛАЙ ХАЙТОВ „ПО СВЕТА” (НЕИЗДАДЕНИ ПЪТЕПИСИ)

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН САЛОН
„СТАРИННИЯТ ФАЙТОН”
ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ „ДАМЯН П. ДАМЯНОВ”
при Народно читалище „Николай Хайтов - 1936 г.”

ОРГАНИЗИРАТ
Литературно-музикална вечер
„С НИКОЛАЙ ХАЙТОВ ПО СВЕТА”

и премиера на двутомника му

„ПО СВЕТА”
(Неиздадени пътеписи)

Слово
д-р ЕЛЕНА АЛЕКОВА

С участието на
д-р ИСКРА АРСЕНОВА,
актьора ПЛАМЕН ПАВЛОВ и др.

25 януари 2023 г., сряда, 18.30 часа
Народно читалище „Николай Хайтов - 1936 г.”
(ул. „Майор Юрий Гагарин” 7, кино „Изток”)