СЪЛЗАТА ВЪВ ПРОЗОРЕЦА…

Григорий Хубулава

превод: Тихомир Йорданов

***
Сълзата във прозореца е чужда.
Дали пък, ветре, за беда
донесе я при мене, уж да
си поиграем със дъжда?

Ти в океана запрати я.
На тъмното му дъно. Там.
Или в мъглата да се скрие,
че, може би, за мен е… Знам.