ВАСИЛ ВЕНИНСКИ – „ЛОВНИ СТРАСТИ В ПАЗВИТЕ НА РАДЮВА ПЛАНИНА”

Подвизите на павелските ловци описани в книга

Васил Венински е познато име в литературните среди. Въпреки че нито една от 26-те книги, на които той е автор и съавтор, не е преведена в чужбина, неговите читатели са на четири континента - Европа, Азия, Африка и Северна Америка, защото го четат в оригинал, тъй като всички са от българската диаспора. Техните мнения за авелзаманските му разкази могат да се прочетат в излязлата през месец юли 2022 год. негова книга „През иглени уши - разкази, хвалби, укори”.
В края на миналата година той зарадва своите почитатели и с още една обемиста книга. „Ловни страсти в пазвите на Радюва планина” излиза благодарение на финансовата помощ на Сдружение „Чернатица” - Хвойна, в което членуват ловците и риболовците от общините Чепеларе и Лъки. Книгата е отпечатана в печатница „Екобелан” - Асеновград, а неин редактор е доцент д-р Тодор Згуров. На 344 страници Васил Венински е изложил своето изследване за павелската дружинка, която е втората организирана ловна структура в Средните и Източните Родопи след чепеларската, като за целта освен текстовия материал е поместил близо 200 цветни и над 100 черно-бели снимки и над 60 таблици, които илюстрират нейния изключително богат живот и сдруженията и дружествата, в които тя членува от 1902 година насам. Наред с това има и ловни разкази в типичния стил на автора, а така също и много страници автентичен ловно-рибарски хумор от преживелици на павелските ловджии.
Макар и предназначена предимно за местните авджии, книгата може да се ползва от всеки български ловец, защото освен развитието на ловното оръжие и организирането ловно движение в България, дадено по години, заедно с първите ловни дружества в страната, на около 70 страници е отделено място за актуалните три най-добри световни, национални и местни рекорди на трофеи от благороден елен, дива свиня и сърна, онагледени с богат снимков материал. И не на последно място всеки ловец може практически да се научи да оценява добитите или намерени ловни трофеи от дива свиня, благороден елен и сърна. Затова сме сигурни, че тази негова книга ще намери своите читатели.