ПРОДРУМ ДИМОВ – „НЕСТИХВАЩ ОГЪН. КНИГА ЗА КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ”

„Живее се в поробена страна. Не се живее в опозорена страна, особено когато си се родил в нея и си носил вериги за нея. България обаче навсякъде ще я нося в сърцето си и ней ще бъдат всички мои мисли и чувства.”

Константин Величков


Продрум Димов. Нестихващ огън. Книга за Константин Величков. Второ допълнено издание. Издателство „Българска книжница”, 2022