БИОГРАФИЯ

Леонел Ругама

превод: Никола Инджов

Неговото име не се появи
в списъците на отпаднали и изключени.
Когато окончателно напусна аудиторията,
никой не забеляза неговото отсъствие.
Сирените на света запазиха мълчание,
не уловиха взрива на неговата кръв.
Степента на пламъците му
ставаше все по-непоносима,
докато да обкръжи със своите стъпки
сянката на планината.
Онази девствена земя го нахрани със своята тайна,
повеят й измиваше неговия идеал
и го оставаше като голо бяло момиче,
разтреперано, току-що окъпано.
Светът оглуша и боят,
където той започна да се ражда,
остана нечут.