МАРКО МАРКОВ – „СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ” – Т. 9

В девети том на „Събрани съчинения” на Марко Марков са публикувани произведения, които го представят като детски автор - гатанки, миниатюри, преразказани приказки от цял свят. Детското творчество на поета е вдъхновено от любовта му към децата и желанието му да им покаже един красив свят - защото „поетът е с душата на дете” и си остава такъв цял живот. Дали е успял, ще кажат децата от детските градини и техните учителки, както и малките ученици от първи до четвърти клас, които вече са прочели и работили върху негови стихове и гатанки, публикувани в техни учебници.