КОНКУРС ЗА ФАНТАСТИЧЕН РАЗКАЗ „АГОП МЕЛКОНЯН”

Електронно списание „Сборище на трубадури” и семейство Мелконян за единадесета година обявяват конкурс за фантастичен разказ по повод годишнината от рождението на писателя Агоп Мелконян. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество”.

Условия: Срокът за изпращане на разказите е до 24:00 ч. на 15 януари 2023 г.

Очакваме разказите ви в обем до 3600 думи, написани на кирилица, шрифт Times New Roman или Courier, размер на шрифта 12, във формат .odt, .doc, .docx или .rtf.

Жанр и форма: Литература на идеите във всички класически и модерни поджанрове на фантастиката (научна фантастика, фентъзи, ужаси, ню уиърд, приказен реализъм и т.н., включително и жанрово преливане). Оценяваме литературните и идейните качества на творбата. Приветстваме различни повествователни стилове в рамките на обема.

Разказите трябва да бъдат на български език. Разкази на чужд език могат да бъдат изпращани, но организаторите не гарантират, че ще могат да осигурят навременен и качествен превод, така че творбата да се състезава наравно с останалите в конкурса. В този смисъл преводът остава задължение на участника.

Брой творби: Допуска се един разказ от автор.

Допълнителни изисквания за творбите: Участващите разкази трябва да бъдат авторски, непубликувани под каквато и да е форма (на хартия, в интернет, под формата на аудио и/или видео). Не се допускат разкази, участвали в предишни издания на конкурса. Разказите, които не отговарят на условията, няма да бъдат допуснати за участие. В конкурса не могат да участват със свои творби: членовете на журито; членове на журито от предишни години; носители на първа награда от конкурса в предишни години; носители на специалната награда на почетното жури в предишни години; членове на екипа на сп. „Сборище на трубадури”; както и всички участващи в организирането и координирането на конкурса.

Как да ни изпратите своя разказ:

Изпращайте разказите до електронната поща на конкурса: konkurs@trubadurs.com

За да бъдете идентифицирани при крайното класиране, в имейла за участието Ви в конкурса трябва да се съдържат:

Заглавие на имейла: „За конкурса”

Тяло на имейла (на отделни редове):

заглавие на разказа

три имена

имейл за контакт

град или населено място

точен адрес

телефон

Прикачен файл: заглавието на файла трябва да е името на разказа на кирилица, файлът трябва да е в един от одобрените формати (.odt, .doc, .docx или .rtf.), файлът трябва да съдържа единствено заглавие на разказа и текст на разказа.

Важно: В прикачения файл трябва да присъстват единствено заглавие на разказа и текст на разказа. Не вписвайте личните си данни в прикачения файл!

Жури: Едуард Мелконян

Людмила Мелконян

Велко Милоев

Петър Кърджилов

Дилян Благов

Николай Тодоров

Журито определят вътрешно реда на четенето и оценяването на пристигащите разкази; всеки оценяващ има равен глас в оценката на разказите и контролира спазването на регламента на конкурса. По общо съгласие на членовете на журито се допуска отличаване на разкази за поощрение на техните автори, като тези творби остават извън основното класиране на конкурса. Журито оценява текстовете анонимно, като на всяка творба се зачислява номер на пристигане.

Публикации на творбите: Авторите запазват изключителните права върху своя разказ! С изпращането на разказа Вие се съгласявате да предоставите на „Сборище на трубадури” правата за публикация на Вашия разказ в електронното списание на сайта. Също така предоставяте на организаторите на конкурса неексклузивното право да Ви представлява при преговори за последваща публикация в други издания, електронни или на хартия.

Списание „Сборище на трубадури” и организаторите на конкурса работят активно с други организации, издания и сайтове с цел подпомагане на публикацията на отличени творби в хартиена, електронна, аудио, видео или драматизирана форма. Допълнителни публикации на творбите задължително се съгласуват с авторите.

Финалистите в конкурса ще бъдат обявени на 10 февруари 2023 г. в сайта на конкурса.

Награди: На всеки от отличените ще бъдат връчени персонализиран плакет и допълнителни награди от организаторите. Първите 10 творби в общото класиране ще бъдат публикувани в специален сборник с тираж от 500 бройки. Официалното награждаване ще бъде през март 2023.