ВИЖ, ОБЛАЦИТЕ СЕ РАЗТВАРЯТ…

Роберт Кеслер

превод: Георги Ангелов

***

Виж, облаците се разтварят в небето
като моите мисли.

——————————

***

Зад гърба ти
розовият храст е цял във цвят.
Розичките - ласкави погледи
след тебе.

——————————

***

Ти идваше насреща.
Избухна черен огън.
Не успях да те позная.
Прекрасна и различна.
През мене ти премина.
И аз те задържах в дъха си.
И досега да издишам се боя.