БЪРЗАЙ, ИСКРИ ЧЕРВЕНИ…

Томас Мур

превод: Росица Станева

БЪРЗАЙ, ИСКРИ ЧЕРВЕНИ

Бързай, искри червени
припламват от бокал.
Хронос - този скъперник,
секунда ни е дал.
Лови тази наслада,
магьосникът Орфей
в мига не ще да вярва
и песни само лей.
Погледай този огън,
на Хеба е уста,
целувай в изнемога
звънтящия кристал.
Ах, не се уморявай,
от страст не трепери,
окови ти не слагай
на ярките искри.
Повярвай ти - искрите,
танцуват във бокал…
Хронос - този скъперник,
секунда ни е дал.


РАННО СТИХОТВОРЕНИЕ

Прощаване… С радост стократна
мечтаем да сме сами.
Твойто сърце давам обратно,
ти моето - назад върни!

Ний бяхме възел, сплeтен здраво,
но всичко нейде отлетя.
И любовта стана ненавист,
превърна в зима пролетта.

Дори да не намеря ярка
и друга - по-вярна жена,
с обятия нежни и жарки -
за тебе имам новина.

Простете, любовни чертози,
отминали, печални дни!
За мене пътят май е този,
а ти по другия свърни!