ПРЕДСТАВЯНЕ НА „СРЕЩУ ВЯТЪРА” ОТ КРАСИМИР СИМЕОНОВ В ЧИРПАН

Електронно списание „Литературен свят”
представя

„Срещу вятъра. Из записките на един рокер”
от Красимир Симеонов

на 9. 12. 2022 г.
петък

от 17 часа

Среща с автора

Място:
Клуб на БСП - гр. Чирпан.