ДАФИНКА СТАНЕВА – „С ДУХ И СВЕТЛИНА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ”

„С дух и светлина през годините” (2022) - това е заглавието на новата краеведска книга на Дафинка Станева. Книгата е създадена по повод 80-та годишнина от учредяването на Народно читалище “Отец Паисий” в с.Кайнарджа, Силистренска област.Издадена е в Издателство РИТТ” - гр. Силистра.
За нейното създаване са използвани документи от Отдел „Държавен архив” - гр. Силистра, съхранените материали на читалищното настоятелство от годишните отчетни събрания на читалището, огромният снимков материал от участията на художествените колективи в местни, национални и международни прояви, спомени на читалищни дейци.
Книгата съдържа предговор, седем исторически и един справочен раздел.
Историята на читалището е наситена с много събития, трудности и изпитания. Те са разгледани хронологично в пет от разделите в книгата, в които са обособени периодите в развоя на читалищната дейност. В историята на читалището са отразени, както местните, така и националните събития през последните осемдесет години от историята на България. Затова събитията, организирани в читалището, представляват своеобразен духовен портрет на селището. Документалният и снимковият материал правят този портрет по-богат.
След подписването на Крайовския договор на 7.09.1940 г., когато Южна Добруджа се възвръща към България, тук се наблюдава духовен подем, който се изразява във възстановяване на българските училища и създаване на български читалища във всяко добруджанско селище,възраждане на българския печат, на театрите, на художествената дейност.Тази книга допълва картината за възраждането на българщината в Южна Добруджа.