ЛИТЕРАТУРНО-МУЗИКАЛНА ВЕЧЕР В ПАМЕТ НА ВЕЛИН ГЕОРГИЕВ

НАЦИОНАЛНИЯТ ЛИТЕРАТУРЕН САЛОН
„СТАРИННИЯТ ФАЙТОН”

ОРГАНИЗИРА
литературно-музикална вечер

„ДА ХВАНЕШ БИКА ЗА РОГАТА”

в памет на
ВЕЛИН ГЕОРГИЕВ,
създателя на Файтона

Слово
д-р ЕЛЕНА АЛЕКОВА

С участието на
литературния критик ПЕНЧО ЧЕРНАЕВ,
НАДЕЖДА ЗАХАРИЕВА, ПЕТЪР АНДАСАРОВ,
ЗИНАИДА ХАДЖИМИТОВА, ИЛКО СЛАВЧЕВ,
СВЕТОЗАР АВРАМОВ, ГЕО КАРАКАШЕВ,
АЛЕКСАНДРА ИВОЙЛОВА, АСЕН АСЕНОВ,
РАЙЧО РУСЕВ - РАЙСЪН, ОРЛИН МИЛАНОВ,
флейтистката МАЙЯ СЕРГИЕВА-БОГДАНОВА и др.

21 ноември 2022 г., понеделник, 18.00 часа
Къща музей „Димитър Благоев - Дядото”
(ул. „Лайош Кошут” № 34)