ЩЕ РЪМИ НЕЖЕН ДЪЖД

Сара Тийздейл

превод: Кирил Делчев

Ще ръми нежен дъжд, ще ухае на пръст,
ще кръжат чучулигите в полет чевръст;

жабешки хор ще оглася нощта,
цъфнали сливи ще гиздят света;

и червенушка в пламтяща носия
с песни над ниския плет ще се вие;

и кой ли ще помни войната, ще знай
за страшната гибел, за тъжния край?

И нито орел, нито млада калина
ще плачат, че нашият род е загинал;

и Пролет, пробудена с изгрева плах,
едва ли ще знае, че вече сме прах.