УЧИТЕЛКА, ДАВАЩА УРОК ПО МИРОЗДАНИЕ

Хорхе Каррера Андраде

превод: Георги Ангелов

УЧИТЕЛКА, ДАВАЩА УРОК ПО МИРОГЛЕД

Съюзница на прозорците
и планинските езера,
камбана, ритмично отброяваща
златните монети на ударите,
зелена корона, плуваща
в струите на вятъра,
море, простряло сините си мрежи,
в които се заплитат
белите гълъби на пяната, –
ти посочваш с пръчка по картата на облаците,
обяснявайки целия свят
и прозрачността на сърцевината му.

Твоето тяло е подарък на земята.
Ти пристигна от републиката на птиците,
от родината на плодове и дървета,
от разголената зора,
заспиваща в снежните планини.

Ти си ключ
към шифрованата реч на потоците,
към целомъдрената тайна на ябълките,
към трепета на клончето, люлеещо плод, като дете,
към тайното братство на колелата,
даващи надежда на всяка извивка по пътя.

Ти обясняваш тайните на магическите числа,
съединяващи всички предмети
в хармонията на космоса.
Ти управляваш ладията на сънищата
сред фиорди от звуци и аромати.
Ти си жътварка и сеяч
на всички незабележими сбъдвания,
учителка на любовта, лоцман
към непроучения архипелаг
в океанската карта на небето.