ПОТРЕБНОСТ

Кольо Ст. Колев

ПОТРЕБНОСТ

Изгрява от изток,
залязва на запад
простата истина.
Другото - вятър,
който си сменя
вечно посоката.
За това са потребни
на света донкихотовци!


ЕХО

Трибуна няма да дадат
на поетите - това е ясно.
От медиите сега мучат
стада от сноби
и от толерасти.

Издут до пръсване светът
е от този въздух под налягане.
Но не казвайте - Поетите мълчат!
Те просто рецитират
от диваните.

От там със страст и плам крещят,
макар да няма кой да се обърне.
Но не бойте се! И този път,
все ехото им ще се върне.


ПРОПУКВАНЕ

Не можем да лъжем света, че сме същите!
Все пак този свят не е от вчера.
На видни места положил е кръстове,
но никой не иска да ги намери.

Месиите са вече старовремска измислица.
Спасение търси всеки за себе си.
Животът разсейван от толкова “истини”
и съвети, накрая обърка си ребуса.

И всеки се хвана за своята вяра -
светът се разпадна на куп възприятия.
И никой не чу във цялата врява
как се пропуква (под всички) земята.


***

Разместват света.
Тектоничните плочи,
по които вървя
с премерена точност
от малко дете,
от момче
и от юноша -
сега се въртят
и всичко
е другаде.
Разперил ръце,
залитам и търся
за опора
небе
и нещо безсмъртно.
Но вятър минава
през пръстите само.
За да срещна земята
с глинени длани.


БЯГСТВО ОТ СЕНКИТЕ

От корените в нищетата
се научих:
Можеш да делиш
слънце
и вода,
и вятър.
При това -
да си щастлив!
Че небето е за всички!
И всичко
е небе!
Който мрака не обича -
той е длъжен да расте!