РЕГИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА В СЛИВЕН – С АВТОРСКИ ФИЛМ ЗА Г. С. РАКОВСКИ

(200 г. от рождението и 155 г. от смъртта му)

Будеща респект е дейността на най-голямото книжовно средище в Сливен - Библиотека “Сава Доброплодни”, за честване делото на стратега на революцията, учения и родолюбец Г. Стойков Раковски. Към мащабната програма на община Сливен за почитане на приносите му, достойно място заемат и инициативите на книжовния център в града под Сините скали: 200-та годишнина от неговото рождение бе отбелязана с документалната изложба „Аз съм бил винаги българин” (2021 г.), както и с „кръгла маса” с международно участие „Г. Раковски - дипломатът на Балканите”, съпроводена и с отпечатване на био-библиографски „Г. С. Раковски”- както пишат организаторите - „най-пълно библиографско издание, което представя в 2725 публикации на български и чужди езици целия живот и многостранната му дейност на патриот, бележит публицист и общественик, вдъхновен поет и писател, проникновен учен, историк и етнограф, тактичен политик и дипломат, самоотвержен революционер и идеолог на национално-освободителното движение на България”.
По идея на д-р Р. Петрова-Василева - директор на Регионалната библиотека, бе създаден и документален филм за него, под заглавие „Аз като българин си изпълних народная си длъжност”, продуциран от културния институт, режисьор Христо Симеонов.
При интерес от страна на сливенци, официалната премиера се състоя в Камерната зала на ДТ “Стефан Киров”- Сливен, в присъствието на режисьора и част от участниците в работния екип, - след отлагането й преди време заради мерките на здравните власти, наложени в условията на пандемия. Използваните автобиографични, архивни и от Националната филмотека, материали, както и поместените в периодичния печат негови статии и изследвания; трудове на проучвали живота и разностранната му дейност на „ползу роду,” изследователи, градят фундамента за създаване на документалната лента от екипа на Регионалната библиотека в Сливен.
Те са поклон към огромните му приноси в различни сфери на науката, обществено-политическия живот и революционните борби на българите; поднасят неизследвани страни от живота, делото, идеите му и в българската историография, за да остане за поколенията вълнуващият образ на един метежен и неспокоен дух, посветен всеотдайно на Отечеството…

Иванка Денева