ТАТЯНА ЛЮБЕНОВА – „У ДОМА”

Една книга за родното място, родния дом, най-близките хора в живота на човека, за сезоните в природата и човешкия живот. Това е сборникът със стихове на Татяна Любенова, който излиза в книгоиздателство „Северно ехо”- Плевен.
Стихосбирката съдържа около стотина творби, които са изцяло тематично подбрани. Авторката е включила от най-ранните си стихове до най-новите, написани през последните две-три години, невключвани досега в книга, но свързани със земята, родния край и дом, посветени на най-скъпите хора в живота на един човек.
Трите цикъла на тази книга: „Сезоните на Времето”, „Разговор с Къщата” и „Последният срок на живота” изграждат една цялостна картина на човешкия живот - от детството и младостта до съзряването, живот, в който е имало и радост, и горчивина, и срещи, и раздели, за да стигне човешката Душа до своя земен катарзис преди финала на земното битие.


Татяна Любенова, „У дома”, книгоиздателство „Северно ехо”, Плевен, 2022 г.