ПЕТЯ ПЕЙЧЕВА – „НЕПОИСКАНО ДОБРО”

Петя Пейчева е родена в град Елхово. Завършила е Факултета по журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Авторка е на стихосбирките: „Досие” (2017 г.), „Изпуснах си мислите” (2018 г.), „Куфар със спомени” (2019 г.), „Клада от думи” (2020 г.), „Хорът на буквите” (2021 г.), „Непоискано добро” (2022 г.). Членува в Съюза на българските журналист и и Съюза на българските писатели. Отличена е с почетн ия знак „Златн о перо” на СБЖ.


Петя Пейчева. „Непоискано добро”, изд. „Пропелер”, 2022 г.