ИЗБОРЪТ Е СВОБОДЕН. ДОНЯКЪДЕ…

Аделина Леви

***

Изборът е свободен.
Донякъде.
Нивото на личността
го ограничава.
Единствено.
Вкусът към елементарното
не позволява
особено извисяване.
Особени върхове.
И обратното.
И тъкмо там е
справедливостта.
И красотата.
Всеки получава
каквото заслужава.