МАРКО МАРКОВ – „СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ” – Т. 8

Осмият том на „Събрани съчинения” на Марко Марков съдържа част от творчеството му за деца - четири поеми и стихотворения за различни възрастови групи, обобщени в отделни раздели с образователна цел, за улеснение на педагози и родители. Поемата „Коледно тайнство” запознава децата с българския обичай при празнуването на Коледа, поемата „Часовниците” - с видовете, показващи времето през годините, „Бърборка” въвежда децата в разнообразието на водния свят, а „Поема за лена”- приложението на това растение в живота. Последните два раздела в книгата показват на децата разнообразието от гъби в природата, добри и лоши. Останалите стихотворения в книгата са представени според годишните времена, и в разнообразния и интересен „Детски свят.”