НЕБЕТО ЩЕ Е ВИНАГИ ОТГОРЕ

Кольо Колев

Да помълчим. Да се помолим
за света, във който сме родени.
Да се сгушим в неговите корени -
там никога не е студено.
Вятърът все някога ще спре.
И пак ще се наместят клоните.
И пак ще е над клоните - небе.
Небето ще е винаги отгоре.