ПОД СНЕГОПАДА ЩЕ ПОБРОДЯ…

Елена Постоева

превод: Татяна Любенова

***

Под снегопада ще побродя.
Ще повървя.
Снегът прощава днес на оня,
на който трябва да простя.

Вървя през парка, а по пейките
все сняг, и сняг.
И вятърът мете алейките,
търси си праг.

Вървя по този сняг, прекрасен,
избухващ пламък.
Изгарят дни. Изгарят страсти.
Мен там ме няма…

А под нозете сняг нападал,
на лед, хрусти.
И трябва аз под снегопада
да си простя, на себе си.

——————————

***

Всичко там застла мъгла
с мека, душна пелена.
Мисля си: любов - лъжа,
щом не си със мен сега.

А мечтаеш ти за мен,
в замъгленото прозорче
търсиш моя лик смутен,
и в нозете - мъркат котки.

Ти постой още, мъгла,
всичко лошо за да скриеш
и ще се роди роман,
дето двама са щастливи.

——————————

В БЕСЕДКАТА

Ухае вкусно, щом дъжда
шуми, а ти седиш в беседката.
Септември е. И пееш пак
романс на своята съседка.

Обвита е с млада лоза
беседката, грижовно скрита.
Романсът лей се, красота,
тъгата стара е отмита.

А струйки тънички шумят,
пригласят тихичко на струните.
И може двете в този свят
да видят нещо една в друга…

——————————

НАЙ…

Най-страшно е да си ненужен.
Вярваш - обичат те, чакат те - знаеш.
Но се объркваш - къде са душите,
тези, сред многото да те узнаят?…

Най-мило е - да срещнеш рождение
на нова любов… или на нов ден,
да изпълни душата ти озарение,
което над стръмното да те изведе.

Най-леко е - песента да изпълниш
с живот, който в бездна е луда река…
Всяко листенце, тревичка да спомниш
преди да изчезнеш във Вечността.

——————————

А ДНЕС Е АПРИЛСКО НЕБЕТО

А днес е априлско небето…
Пазят облаци тайни отколе,
пак е пролет… да свириш, да пееш,
толкоз дълго очаквана пролет!

Аз случайно потънах в печал,
знам, неловка е тази тъга.
Мойто щастие е заспало,
на кравайче, свито в съня.

И отново промени очакваме,
обичайни за пролет промени,
като живо създание - щастие,
ще замърка редом до мене.

——————————

***

Природата докрай не ще узнае
разумът наш, макар и любопитен,
във нея има тайни, чудеса, загадки,
толкова бездни и басейни неоткрити.

Планетата ни толкоз е богата,
потрудил се Създателят с любов -
на всички живи дал сърца от злато
и заповядал да живеят в благородство.

Не можеш да узнаеш всички тайни,
една откриваш - друга ще пребъде.
Ти остави Природата безкрайна,
тя само благодарна ще ти бъде!

——————————

***

Получувства, откъслечни ноти, откъслечни фрази,
как е скучна на отношенията ни парафразата…
Всички думи, за нас пронизително важни,
вече страшно фалшивят и ненужни са и за двамата.

Ще замлъкнат чувствата, ще изчезне и трепета,
ще разберем - не за нас ще е продължението.
С лекота ще отпуснем струните пренатегнати
и… отново ще паднем на новото в мрежата.

——————————

ФРЕСКА

Като имам в джамия, обърнал се към Мека,
така към теб обръща се единствено сърцето.
Ще бъдеш ти с любов сто пъти опростен,
пресичаща съдбата ми, звезда си от небето.

Майсторски, отдавна, може би за мен,
божествено, в нощта те някой сътвори.
Слушай, всичко стихва, свършва този ден,
и тебе, мили мой, те моля - замълчи.

Шепотът ми чул, плахо в тишината,
ще се обърнеш рязко и ще ме намериш -
очите сини хладно блещукат на стената.
Без любов съм - фреска.
А с огъня се мерих.

——————————

НЕСЪСТОЯЛИЯТ СЕ РОМАН…

Несъстоял се наш роман…
Кажи, какво е по-прекрасно:
отмина празната измама,
надеждите ни, все напразни…

Страданията отминават,
минават страсти и несгоди,
и сред насмешлива природа,
пресъхващ извор - любовта е.

Несъстоял се наш роман…
Не ще насмогнат радост, мъки
и чувства, срещи и разлъки,
в калейдоскоп да се сберат,
тъй че да виждам аз часа…

О, изкусителна измама!

——————————

***

В светилището ми - отново радост.
Ти пак дойде.
И нищо лошо не остана.
И е добре.
И топло ти е, а на мен - уютно
с твойта ръка.
А зад прозореца е бяло и безлюдно.
Москва е в сняг…


***
Иду бродить по снегопаду,
Иду бродить.
Прощает снег, кого мне надо
Давно простить.

Иду по парку, на скамейках
Всё снег, да снег.
Метёт поземка по аллейкам,
Ища ночлег.

Бреду по снегу, он прекрасен,
Сильней огня.
Сгорают дни. Сгорают страсти.
Здесь нет меня…

Но под ногами снег, нападав,
В мороз хрустит.
А мне под чистым снегом надо
Себя простить.

——————————

***
Застилает всё туман
Мягкой, душной пеленою.
Думаю, любовь - обман,
Раз опять ты не со мною.

Ты ж мечтаешь обо мне,
В затуманенном окошке
Ищешь лик мой на стекле,
А у ног мурлычут кошки.

Ты побудь ещё, туман,
Может, скроешь всё плохое,
И напишется роман,
Где прекрасны будут двое.

——————————

В БЕСЕДКЕ

Как вкусно пахнет, когда дождь
Шумит, а ты сидишь в беседке.
Когда сентябрь. Когда поёшь
Романсы ласковой соседке.

Девичьим виноградом та
Беседка бережно укрыта.
Романса льется красота,
И всё на свете позабыто.

А струйки тонкие шумят,
Воркуют, тихо струнам вторя,
И может статься, разглядят
Друг в друге что-то эти двое…

——————————

САМОЕ…

Самое страшное - если не нужен…
Веришь, что любят, и думаешь - ждут,
Но растеряешься вдруг - где вы, души,
Те, что из многих тебя узнают?..

Самое милое - встретить рожденье
Новой любви… или нового дня,
Ну а ещё - вдруг узнать озаренье,
То, что над кручей поднимет тебя.

Самое лёгкое - песней наполнить
Жизнь, что бездонной стремится рекой…
Каждый листочек, травиночку вспомнить
Прежде, чем в Вечность уйти на покой.

——————————

А СЕГОДНЯ - АПРЕЛЬСКОЕ НЕБО…

А сегодня - апрельское небо,
Но молчат облака, тайн полны,
Вновь весна… заиграть да запеть бы,
Так давно дожидалась весны!

Я случайно в печаль окунулась,
Хоть неловко печалиться мне.
Моё счастье ещё не проснулось,
Вон, в калачик свернулось во сне.

И опять перемен ожиданье,
Перемены обычны весной,
Ну а счастье - живое созданье,
Замурлыкает рядом со мной.

——————————

***

Не поделить Природу без остатка
На разум наш, пусть острый и пытливый,
В ней столько тайн, чудес, загадок сладких,
А сколько бездн и вод неторопливых!

Планета наша сущностью богата,
Её любя, Создатель потрудился -
Назначил всем живым сердца из злата
И в благородстве жить распорядился.

Познать все тайны мира невозможно,
Открыл какую - новая прибудет.
Ты ж отпусти Природу осторожно,
Она в ответ лишь благодарна будет!

——————————

***

Обрывки чувств, обрывки нот, обрывки фраз,
Как скучен наших отношений парафраз…
Слова, что были так пронзительно важны,
Уже фальшивят и, пожалуй, не нужны.

Замолкнут чувства и исчезнет трепет фраз,
Увидим мы, что продолженье - не для нас,
Отпустим с лёгкостью натянутость струны
И… попадёмся снова в сети новизны.

——————————

ФРЕСКА

Как михраб в мечети к Мекке обращён,
Так же обращается сердце лишь к тебе.
Будешь ты любовью сотни раз прощён,
Яркою звездой промчавшись по судьбе.

Мастерски когда-то, может, для меня
Был ты сотворён божественно в ночи.
Слышишь, всё стихает на исходе дня,
И тебя, мой друг, попрошу - молчи.

Шёпот мой заметив в робкой тишине,
Обернёшься резко и найдёшь меня -
Холод синих глаз мерцает на стене.
Без любви я - фреска.
Я хочу огня.

——————————

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ РОМАН…

Несостоявшийся роман -
Скажи, что может быть прекрасней:
Минует нас пустой обман
И все надежды, что напрасны.

Минует нас страданий лик,
Минуют страсти и невзгоды,
И, как ухмылочка природы,
Любви подвысохший родник.

Несостоявшийся роман…
Не смогут радости и муки,
Все чувства, встречи и разлуки
Сложиться в наш калейдоскоп,
Что я смотреть часами б мог…

Но как заманчив тот дурман!

——————————

***

В моей светёлке снова радость,
Ведь ты пришёл.
Плохого вовсе не осталось,
Всё хорошо.
Тебе тепло, и мне уютно
В твоих руках.
А за окном - бело, безлюдно,
Москва в снегах…