„ПЛАМЪЧКА И ПЛАМЪЧКО” НА МАРГАРИТА ПАВЛОВА – ПЛАМЕННО И ВСЕОТДАЙНО ПОЗНАНИЕ ЗА МАЛКИЯ ЧИТАТЕЛ

Лияна Фероли

Най-новата детска книжка на кърджалийската писателка и поетеса Маргарита Павлова се казва „Пламъчка и Пламъчко”. Действието в нея се развива във вечния огън Янар Даг /от персийски означава Горящата планина/, в близост до Баку, в страната на огъня Азербайджан /името от персийски означава “Съкровищница” и „Защита”/.

Той е горял 4000 години в Огнения храм Атешгях като естествен вечен огън, подхранван от природен газ. Според изповядвания в древността там зороастризъм /една от най-древните световни религии/, Свещеният огън е съдържал висшия Божествен дух. И днес в страната религията, културата и традициите на зороастризма все още са уважавани.

С един достъпен за децата език, Маргарита умело разкрива огъня като символ на светлината и домашното огнище, на вдъхновението и топлината, но и неговата мистична стихия на съзиданието, двойствената му природа, която съгражда и руши. Но пък така води и до осмисляне на житейския ни път, според нея.

И в тази си детска творба, с 12 приказки, тя внася много ценни познания, свързани с живота ни, които са останали извън обсега на образователните програми. Предлага на малките си читатели знания за огъня като потребност и като беда, както и за това как да се справяме с неговите предизвикателства.

Но не като суха информация, а на фона на една художествена поетика и на издигнатите на пиедестал нравствени ценности, също и като интересни диалози между приказните герои и автора, умело вплитащи мистика, реалност и литературна измислица.

Така успява да разтвори широко ветрилото на познанието с нужната за това пламенна всеотдайност към малкия читател.

В нея разказва и за труда на ковачите и стъкларите, използващи огъня за създаване на блага, за художниците-стъклари, за нестинарството, практикувано и до днес у нас. 3а мистериозните пламъци на Химера от древногръцката митология, за вечният огън Дервезе в Туркменистан, за храма на вечния огън Атешгях и горящата вода на Янар Булаг в Азербайджан и др.

„Пламъчка и Пламъчко” излезе от печат със съдействието и подкрепата на Посолството на Република Азербайджан и Центъра за азербайджански език и култура към Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Авторката я посвещава на Република Азербайджан - земята на вечните огньове.

Нейни редактори са София Шигаева-Митреска, директор на Центъра за азербайджански език и култура към СУ „Св. св. Климент Охридски” и Момчил Шопов.

Дизайнът и предпечатната подготовка са дело на Катерина Вълкова. А илюстрациите са на талантливите художници от столичното Ателие „Приказен свят”, с ръководител Татяна Антонова, които наскоро представиха своята 19-та по ред годишна изложба. Рисунката на корицата пък е на Микеланджела Петкова.

Маргарита Павлова е носител на награди за детска литература у нас и в чужбина. По нейни приказки са създадени електронни говорещи книги, книги с шрифт на Брайл, анимационни филми и театрални представления. На сайта на Българското национално радио могат да бъдат чути нейни аудио приказки на турски език.

Маргарита Павлова е член на СБП. Нейни детски книги са издавани и в Русия, Италия,Турция. Били са отличавани в национални литературни конкурси. За поредицата й „Приключенията на Златноелечко”, издадени като говорещи е-книги и на хартиен носител, получава две награди в националния конкурс „Голямата книга на малкия град”.

А книгата “Приключения Сверчка-Золотого жилетика” е удостоена с Диплом I степен за „Най-добро комбинирано издание” за 2015 в Русия. Тя е с тактилни илюстрации от плат, издадена е и като говореща е-книга. И като книга с шрифт на Брайл, и като книга с окрупнен шрифт на руски език от Тулската областна специализирана библиотека за слепи в град Тула, Русия. През 2022 година Маргарита стана носител на Първа награда в Националния поетичен конкурс „Усещане за любов”, Димитровград.