ИВАН МИТЕВ – „МАЛЪК ДАЛЕЧЕН СИЛУЕТ”

Тази книга е чудата. Тук реализмът се сблъсква с магиката в нещо като челен удар и резултатът е, че човек започва да се замисля за неща, за които преди само смътно се е догаждал. За неща отсамни, но отведнъж оказали се с много важна отвъдна проекция. Скъпоценни камъни, много бира и разкаляни ждрела са омесени в причудлива сплав.
А зад всичко се мержелее трудно уловимият в метафизичната си вечност силует на Любовта. Безспорно достойнство на книгата е нейната четивност, лекотата, с която писателят Иван Митев ни превежда през друмищата на близката ни история и личния си опит.

Бойко Ламбовски

——————–

Иван Митев е роден в Хасково. Завършил е „Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Автор е на девет белетристични книги - сборници с разкази и новели, есеистика, романи. Член е на СБП.