ВАСИЛ ВЕНИНСКИ – „ПРЕЗ ИГЛЕНИ УШИ”

Васил Венински е роден в село Павелско, Смолянска област. Завършил е специалност химия в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и следдипломна специализация в СУ „Климент Охридски”. Работил е на различни места и длъжности в системата на средното образование и притежава първа квалификационна степен. Той е автор и съ-автор на 25 книги. В съавторство участва в антология „От Рупчос до Рожен” (2006), в сборниците „Скъпоценни камъчета” (2009) и „Ветрилото на дъгата” (2010), във всички издадени досега дванадесет тома алманаси „Нова българска литература - Проза” (2009 -2020), в по-младите им събратя „Нова българска литература - Хумор и сати-ра” (2015) и „Нова българска литература - Романтика (2019)” , в алманасите „Думите” (2019) на Български автори зад граница и „Християнски литературен алманах” (2020-21) на Асоциация за насърчаване на християнското художествено слово „Емпирей” София.

Написал е книгата „Павелското училище - светилището от Средните Родопи” (2002, 2017), заслужено заела място зад витрините на Националния музей на образованието, Габрово. В белетристичните си книги „Деребейски времена” (2007, 2021), „Въгленчета от безкрая” (2011), „Разровена жарава” (2015),  „Прекършена севда” (2019) и „Мъжко време” (2020) авторът описва живота на родопчанина през турското робство и първите следосвобожденски години, като повечето му разкази са изградени върху основата на действителни случки и събития от историята на Средните Родопи.

Темата е продължена и в последната му книга „През иглени уши - разкази, хвалби, укори” (2022), където освен 19-те разказа, написани в типичния увлекателен стил на автора, може да се насладите и на калейдоскоп от мнения за неговото досегашно творчество.

Васил Венински е включен в енциклопедия „Бележити българи на съвременна България” (2012), удостоен е с „Почетен знак на община Чепеларе” (2014), с плакет „За изключителни заслуги за издигане престижа на Община Чепеларе” (2017) и редица други престижни награди.

Член е на Съюза на българските писатели и на Дружеството на писателите в град Смолян.