МИНА КАРАГЬОЗОВА – „ВЕСЕЛАТА СТРАНА НА ЖИВОТА”

Основната идея е реакция на страшните събития от последните две години на пандемия и война със смехотерапия. Мисля, че това - поддържането на духа на читателя - също е мисия на литературата. Мисля, че смешното е навсякъде, даже редом със страшното.
И мисля, че “светът наистина е оцелял, защото се е смял”!

Мина Карагьозова. Веселата страна на живота. Книга с шейсет и пет къси весели разказа. Редактор: Тодорка Николова. Издателство “Фараго” - София, 2022 г.